Nghiên cứu, trao đổi

Góc nhìn từ quan hệ dân sự về việc chuyển nhượng nhà đất hai giá Góc nhìn từ quan hệ dân sự về việc chuyển nhượng nhà đất hai giá 5428

óm tắt: Hiện nay, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích và xử lý quyết liệt đối với những trường hợp chuyển nhượng nhà đất không trung thực (giao dịch hai giá) để nhằm mục đích giảm bớt tiền thuế, phí phải nộp cho Nhà nước. Tuy nhiên, dưới góc độ của quan hệ dân sự thì việc chuyển...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI

Chủ trương, đường lối của Đảng về tài nguyên và môi trường

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập hiện tại: 48
  • Hôm nay: 2674
  • Tổng số lượt: 810066