Nghiên cứu, trao đổi

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện 5521

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI

Chủ trương, đường lối của Đảng về tài nguyên và môi trường

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập hiện tại: 35
  • Hôm nay: 1390
  • Tổng số lượt: 2447901