Nghiên cứu, trao đổi

40 năm phát triển Công ước Luật biển của Liên hợp quốc và sự tham gia tích cực của Việt Nam 40 năm phát triển Công ước Luật biển của Liên hợp quốc và sự tham gia tích cực của Việt Nam 5450

Tóm tắt: Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) đã được ký kết năm 1982. 40 năm qua, UNCLOS đã cho thấy vai trò quan trọng trong việc quản lý biển và đại dương trên toàn cầu. UNCLOS đã có nhiều thành tựu lớn lao, nhưng cũng có những thách thức đối với vai trò và sự phát triển của bản “Hiến pháp...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI

Chủ trương, đường lối của Đảng về tài nguyên và môi trường

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập hiện tại: 94
  • Hôm nay: 1330
  • Tổng số lượt: 1143909