Nghiên cứu, trao đổi

Đổi mới tư duy trong xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) Đổi mới tư duy trong xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) 6616

Tóm tắt: Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gửi kèm Tờ trình số 150/TTr-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ, tác giả đưa ra một số ý kiến đóng góp, đề xuất với cơ quan soạn thảo nhằm hoàn thiện dự thảo Luật này.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI

Chủ trương, đường lối của Đảng về tài nguyên và môi trường

Thống kê truy cập

  • Lượt truy cập hiện tại: 21
  • Hôm nay: 1364
  • Tổng số lượt: 2533495