Lĩnh vực đất đai

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Tin cũ hơn

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

28/10/2019

Để hoàn thiện hành lang pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch cần thiết phải rà soát sửa đổi, bổ sung Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; khoản 8 và khoản 10 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định...

Đề xuất hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức Phát triển quỹ đất và nguồn kinh phí của Quỹ phát triển đất

28/10/2019

Văn phòng đăng ký đất đai đã khẳng định được vai trò và chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công liên quan đến đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; Tổ chức phát triển quỹ đất bước đầu đã đáp ứng yêu cầu về giải phóng mặt bằng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy chất lượng dịch vụ do Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp ngày càng đòi hỏi phải được nâng cao, theo kịp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

27/10/2019

Về việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Nhà nước trực tiếp quản lý cho người sử dụng đất liền kề được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Định hướng sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận

27/10/2019

Nội dung dưới đây giới thiệu về định hướng sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp

24/10/2019

Hiện nay, dự thảo Nghị định đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về dự thảo. Các ý kiến góp ý tại đây.