Lĩnh vực đất đai

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Tin cũ hơn

Sửa đổi toàn diện, thận trọng cơ chế, chính sách pháp luật đất đai

04/09/2020

Tại diễn đàn Quốc hội, liên quan đến vấn đề quản lý tài nguyên đất, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, thời gian qua, xuất phát từ 7 vấn đề vướng mắc, khó khăn về đất đai, Chính phủ với sự tham mưu của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình để sửa đổi một số điều của Luật Đất đai; nhưng đến nay hầu hết các chủ trương, vấn đề khó khăn, vướng mắc được tiếp thu và sửa ngay trong Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và có 2 Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 60/2018/QH14 liên quan đến...

Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch của hệ thống văn bản đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản

03/09/2020

Hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản trong thời gian qua từng bước được hoàn thiện, cơ bản triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại văn bản, văn kiện, nghị quyết… của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân; Nội dung các văn bản phù hợp với Hiến pháp; cơ bản bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với pháp luật có liên quan, phù hợp với tình hình cụ thể của đất nước trong...

Trình tự, điều kiện thực hiện, hình thức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thủ tục thuê rừng

31/08/2020

Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn về trình tự, điều kiện thực hiện, hình thức giao đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thủ tục thuê rừng.

Đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư

30/08/2020

Cử tri tỉnh Hòa Bình phản ánh: Hiện nay, các dự án đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính về các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường…; thời gian giải quyết các thủ tục kéo dài. Bên cạnh đó, các luật liên quan đã ban hành chưa đồng bộ, thiếu thống nhất nên có nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Bất động sản.

Nghiên cứu thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng và trình Quốc hội Dự án Luật Đất đai sửa đổi toàn diện

29/08/2020

Hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương tổng kết đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai và chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 19- NQ/TW để trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết mới về chính sách đất đai. Ngay sau khi có Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Chính phủ sẽ nghiên cứu thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng và trình Quốc hội Dự án Luật Đất đai sửa đổi toàn diện.