Lĩnh vực đất đai

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Tin cũ hơn

Hoàn thiện việc quản lý đất nông, lâm trường

28/08/2020

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội về báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề đất đai, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản, cơ sở pháp lý để các địa phương thực hiện, trong bối cảnh nông lâm trường chuyển đổi, cổ phần… qua đó khoanh định diện tích các nông lâm trường, rà soát, cấp giấy chứng nhận; cơ bản hoàn...

Xử lý một số khó khăn, vướng mắc về thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

27/08/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đối với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Xử lý vướng mắc về việc giao đất đối với các dự án chuyển tiếp

27/08/2020

Bộ TN &MT hướng dẫn UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao đất đối các trường hợp chuyển tiếp này và trường hợp dự án đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư.

Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ hỗ trợ chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

22/08/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị một số nội dung sau: Đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí để hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho các địa phương bảo đảm việc đo đạc, cắm mốc giới đất đai, vẽ bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các công ty nông, lâm nghiệp, các ban quản lý rừng, do địa bàn này nằm hầu hết ở các tỉnh có khó khăn về ngân sách, hàng năm ngân sách Trung ương phải hỗ trợ, hơn nữa đối tượng thụ hưởng đa số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)...

Nhiều kết quả trong công tác quản lý đất đai

17/08/2020

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 15/11/2015 và Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kịp thời xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, xây dựng các chính sách để triển khai thực hiện hiệu quả hai Nghị quyết này.