Lĩnh vực đất đai

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Condotel cho bên mua – một số bất cập và hướng hoàn thiện

Tóm tắt: Dù thiếu khung pháp lý điều chỉnh, các giao dịch condotel hiện vẫn đang được thực hiện khá phổ biến với nhiều hình thức, vượt trội là các giao dịch mua bán condotel. Tương tự như mua bán các sản phẩm bất động sản khác, một trong những động lực thúc đẩy người mua tham gia giao dịch là quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel. Tuy vậy, pháp luật về chứng nhận quyền sở hữu căn hộ condotel cho bên mua còn nhiều vướng mắc, bất cập; điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi...

Tin cũ hơn

Quy định chi tiết về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

20/06/2019

Việc ban hành thủ tục hành chính về đất đai ba cấp áp dụng chung cho toàn quốc để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi tỉnh mỗi loại thủ tục khác nhau (khi đầu tư từ tỉnh này sang tỉnh khác là như nhau) sẽ góp phần đảm bảo cho người dân doanh nghiệp trong việc giám sát, kiểm tra, áp dụng; bổ sung thủ tục hành chính về chấp thuận phạm vi ranh giới.

Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng công trình không phải là nhà ở

20/06/2019

Việc sử dụng đất ở để xây dựng công trình không phải là nhà ở (khách sạn, văn phòng làm việc, giao dịch, cửa hàng kinh doanh ...) hiện nay là phổ biến, tuy nhiên chưa quy định phải đăng ký chuyển mục đích từ đất ở sang đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh và trường hợp sau này đăng ký chuyển mục đích ngược lại từ đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh sang đất ở cũng chưa có quy định. 

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

19/06/2019

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” được Quốc Hội đánh giá cao. Theo đó, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành với tinh thần trách nhiệm cao của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn vừa qua và từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, việc ban hành chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở đô thị có nhiều chuyển biến tích...

Xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

19/06/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Cần quy định rõ hơn về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

02/06/2019

Cần quy định rõ hơn về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo Điều 58 Luật Đất đai; phương thức giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất; chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư. Bổ sung thêm loại hình khác như bán đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất trong các trường hợp được giao, cho thuê đất.