Quản lý chất thải

QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Sản xuất công nghiệp tạo ra hàng trăm triệu tấn chất thải hàng năm. Việc vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới được dư luận quan tâm từ cuối những năm 1980 khi các con tàu đi từ cảng này qua cảng khác để cố bốc dỡ các thùng hàng hóa độc hại. Một khi các thùng hàng này lên bờ, chúng thường được nhận chìm bừa bãi, tràn ra một cách vô ý hoặc do quản lý kém, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và làm nhiễm độc đất, nước và không khí hàng thập kỷ. Khoảng những năm 1980, cộng đồng quốc tế đã...

QUẢN LÝ CHẤT THẢI

Sản xuất công nghiệp tạo ra hàng trăm triệu tấn chất thải hàng năm. Việc vận chuyển chất thải nguy hại xuyên biên giới được dư luận quan tâm từ cuối những năm 1980 khi các con tàu đi từ cảng này qua cảng khác để cố bốc dỡ các thùng hàng hóa độc hại. Một khi các thùng hàng này lên bờ, chúng thường được nhận chìm bừa bãi, tràn ra một cách vô ý hoặc do quản lý kém, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và làm nhiễm độc đất, nước và không khí hàng thập kỷ. Khoảng những năm 1980, cộng đồng quốc tế đã...

Tin cũ hơn