Nghị định số 54/2024/NĐ-CP Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tài nguyên nước 30/05/2024

Chi tiết Nghị định số 54/2024/NĐ-CP tại đây./.