Khẩn trương hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai

Tin tức - Sự kiện 12/04/2024

Sáng 3/4, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân – Trưởng Ban Soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai đã chủ trì buổi làm việc với Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định này.

Tham dự có đại diện các Bộ ngành, địa phương; các cơ quan thuộc Bộ TN&MT là thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự thảo Nghị định.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ TN&MT), Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao chuẩn bị 6 Nghị định để quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024, trong đó có Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai để quy định chi tiết 52 nội dung được giao trong Luật, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động như: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm đại diện của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương để xây dựng dự thảo Nghị định (Quyết định số 326/QĐ-BTNMT ngày 2/2/2024).

Bên cạnh đó, đã đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân (Công văn số 932/BTNMT-ĐĐ ngày 7/2/2024) và đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Gửi văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội có liên quan (Công văn số 931/BTNMT- ĐĐ ngày 7/2/2024). Đến nay, Bộ đã nhận được ý kiến góp ý của 11/23 Bộ, ngành; 45/63 địa phương.

dsc_0179.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định và gửi văn bản xin ý kiến lần 2 các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội có liên quan lần 2 (Công văn số 1984/BTNMT- ĐĐ ngày 28/3/2024).

Ngoài ra, Bộ đã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đánh giá tác động chính sách, đánh giá thủ tục hành chính đối với những chính sách mới quy định trong dự thảo Nghị định.

Theo Dự thảo Nghị định Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (lần 2) gồm có 10 Chương, 115 Điều. Trong đó, Chương I. Những quy định chung, gồm có 11 Điều; Chương II: Tổ chức dịch vụ công về đất đai, gồm 2 Điều; Chương III: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gồm 3 Mục và 13 Điều; Chương IV: Thu hồi đất, trưng dụng đất, gồm 4 Mục và 15 Điều; Chương V: Phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất, gồm có 3 Điều; Chương VI: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gồm 5 Mục và 27 Điều; Chương VII: Chế độ sử dụng đất, gồm có 5 Mục và 33 Điều; Chương VIII: Theo dõi và đánh giá việc quản lý, sử dụng đất đai; kiểm tra chuyên ngành đất đai, gồm 3 Điều; Chương X: Giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai, gồm có 5 Điều; Chương XI: Điều khoản thi hành, gồm có 3 Điều.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Nghị định lần 2 do Bộ TN&MT xây dựng và góp ý trực tiếp vào Dự thảo về các nội dung như làm rõ quy định về đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất chăn nuôi tập trung; đất khu công nghiệp…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho rằng, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai là Dự thảo Nghị định quan trọng vì hướng dẫn hơn 50 nội dung của Luật Đất đai, đặc biệt nhiều nội dung liên quan tới các Bộ, ngành, địa phương, do đó cần sự tham gia tích cực của các Bộ ngành, địa phương nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Ghi nhận và đánh giá cao các góp ý của thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị Vụ Đất đai rà soát, nghiên cứu giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời đề nghị các thành viên Ban Soạn thảo có Văn bản góp ý về Dự thảo Nghị định để Bộ TN&MT khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Nguồn: Thúy Nhi, Báo điện tử tài nguyên môi trường