Tập trung hoàn thiện 2 Thông tư về biển và hải đảo

Tin tức - Sự kiện 27/03/2024

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã chủ trì cuộc làm việc với Cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc xây dựng 2 dự thảo Thông tư gồm: Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam; Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo.

Tham dự có các Cục: Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, Kiểm soát ô nhiễm; các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch tài chính, Môi trường và Văn phòng Bộ.

Báo cáo tại cuộc làm việc ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ TN&MT về việc giao Cục xây dựng 2 dự thảo Thông tư gồm: Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam; Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tích cực triển khai xây dựng các dự thảo.

dsc_0057.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Trong đó, về Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo nhằm thay thế Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT ngày 24/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo, Cục đã lấy ý các Bộ ngành, đơn vị trực thuộc Bộ và hoàn thiện đang trình xin ý kiến Ban cán sự Đảng bộ.

Về một số điểm mới so với Thông tư số 40, ông Trương Đức Trí cho biết, Dự thảo Thông tư đã thay đổi định mức của hạng mục công việc khảo sát, điều tra khí tượng, hải văn, nước biển và sinh thái biển cho phù hợp với các lĩnh vực khác và đảm bảo so sánh đơn giá tính thủ với các đơn giá đã ban hành. Các định mức chủ yếu là giảm so với quy định tại Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT.

Bên cạnh đó, thay đổi thời hạn sử dụng của các thiết bị, dụng cụ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT và Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Quy định lao động thực hiện công tác điều tra, khảo sát là các điều tra viên thay cho quan trắc viên để phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường biển do tại Thông tư 40 chỉ có mã Điều tra viên mà không có mã quy định cho Quan trắc viên.

Ngoài ra, không quy định cụ thể tên, hãng máy móc thiết bị dùng cho công tác điều tra, khảo sát vì hiện nay nhiều máy móc đã lỗi thời, không còn trên thị trường.

Về Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam, ông Trương Đức Trí cho biết, Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ TN&MT để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế đều thống nhất với sự cần thiết ban hành và nội dung của dự thảo Thông tư, các ý kiến góp ý, thẩm định, đều đã được nghiên cứu tiếp thu và giải trình cụ thể.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo 2 Thông tư, trong đó tập trung vào Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam liên quan tới phương pháp điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc xây dựng 2 Dự thảo Thông tư và cho rằng việc xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện các quy định về quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đối với Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo, Thứ trưởng yêu cầu sau khi Dự thảo có ý kiến của Ban Cán sự Đảng Bộ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần khẩn trương tiếp thu hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ ban hành.

Đối với Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đề nghị đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương có Văn bản xin ý kiến của Ban cán sự Đảng bộ và ý kiến một số đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan trực tiếp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ phù hợp.

Nguồn: Thúy Nhi, Báo điện tử tài nguyên môi trường